четвер, 13 грудня 2018 р.

Методичні рекомендації щодо проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році

Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій (далі – олімпіада) проходить відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056 (далі – Положення), та наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році». 

Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах із операційними системами Windows XP/Vista/7/8/10. 

Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань має забезпечити неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих технологій, в тому числі і бездротових.

На час проведення олімпіади необхідно апаратно відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників. Учасникам олімпіади забороняється користуватися допоміжними друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов завдань. Як свідчить практика всеукраїнських та міжнародних олімпіад, бажано надавати цю можливість лише протягом першої години. Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні»; відповідь міститься в умові завдання; запитання стосується розв’язку завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую».

Бажано, щоб на запитання, які стосуються певного завдання, відповідав один член журі. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на однакові запитання. 

Якщо учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні завдання, тоді до тексту завдання необхідно внести правку та своєчасно оголосити про неї усім учасникам.

Організація ІІ етапу олімпіади

Олімпіада проводиться у 1 (практичний) тур – комплексне, інтегроване завдання на використання інформаційних технологій, що вивчаються в курсі «Інформатика» (крім програмування, в тому числі програмування на VBA).

Рекомендується проводити олімпіаду для учнів 9, 10, 11 класів. В олімпіаді мають право брати участь учні 5 - 8 класів, якщо рівень їх предметної компетентності відповідає олімпіадному рівню.

Необхідно заздалегідь підготувати і випробувати техніку і програмне забезпечення для проведення олімпіади. Встановити всі компоненти та надбудови пакету MS Office 2010 (при наявності)/ або новішої версії, програмне забезпечення для перегляду відео-файлів у форматі .wmv, .mp4, .avi.

Всі умови проведення олімпіади повинні бути оголошені учасникові до її початку, наприклад: коли початок і кінець, коли можна ставити питання і в якому вигляді, чи можна користуватися літературою, носіями інформації і т.д. 

Завдання та пам’ятка учасника повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на початку олімпіади.

Результати роботи учасник зберігає в каталог D:\Результат\<Прізвище учасника_Назва школи>. По завершенні олімпіади всі файли з роботами учасників необхідно зберегти в двох екземплярах (на комп’ютері учня та на флеш-носії оргкомітету). Учасник повинен бути присутнім при збереженні результатів та копіюванні на флеш-носій, щоб вказати, які файли копіювати та власноручно заповнити поля «Робоча папка», «Кількість файлів», «Підпис учня» відомості здачі та шифрування робіт (здача робіт та шифрування.xls).
По завершенні олімпіади усі роботи учасників архівуються та надсилаються на електронну скриньку організаторів олімпіади (marina_sipeyeva@ukr.net)

Завдання олімпіади

Зміст завдань для II етапу олімпіади базується на навчальній програмі предмету «Інформатика» академічного, профільного та поглибленого рівнів.
Завдання розраховане на 4 години та складається з декількох задач, пов’язаних тематично.

Кожна з задач повинна розв’язуватись виключно засобами відповідного додатку MS Office (середовища MS Office 2010 Professional (при наявності)або новішої версії) чи іншого програмного засобу, який вказано в умові задачі.

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається учасникам тільки у випадку, якщо його використання передбачається умовами завдання.

Перевірка та оцінювання завдань олімпіади

Критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію розробляються авторами завдань та доводяться членам журі до початку перевірки завдань. Критерії відображають відповідність обраних засобів та ефективність їх використання для вирішення окремої частини завдання. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. Результатом роботи учасника є загальна сума балів за кожну виконану задачу. У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм виконана учасником частково, журі за узгодженою пропорцією нараховує за цим критерієм неповну кількість балів (наприклад, учасник під час створення презентації обсягом 10 слайдів, за умовою задачі, створив тільки 8, але вони відповідають даному критерію). При оцінюванні необхідно звернути увагу на суворе дотримання вимог до формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити у зміст файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У разі порушення вимог до учасників застосовуються санкції: відсотки штрафних балів або незарахування завдання взагалі.
Учасникам забороняється використовувати VBA та програмні засоби, що не вказані у завданні. Файл-розв’язок не повинен містити абсолютні посилання, копії змісту файлів-зразків (наприклад, файл-зразок має вигляд скріншоту сторінки текстового документа, учасник здав на перевірку копію цього скріншоту у файлі-результаті).


Критерії оцінювання та деякі авторські розв’язки буде розміщено на сторінці https://sites.google.com/site/teacherinfif/ 16.12.2018р. 
Підведення підсумків олімпіади (побудова рейтингів та складання протоколів) повинне проводитись окремо для 9, 10 та 11класів. Питання розподілу місць відноситься до компетенції журі ІІ етапу (районної/міської) олімпіади у відповідності до Положення.

Пам’ятка учасника ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Олімпіада проходить в один тур протягом 4 астрономічних годин. Журі олімпіади може продовжити час туру у разі виникнення яких-небудь непередбачених обставин. 
Всім учасникам олімпіади пропонуються одні і ті ж задачі, відповідно до класу. 
На робочому місці кожного учасника олімпіади інстальоване наступне програмне забезпечення: 
· Windows /XP/Vista/7/8/10; 
· Microsoft Office 2010 (при наявності)//2016.

ПРАВИЛО   ВИЗНАЧЕННЯ   ПЕРЕМОЖЦІВ

Журі розподіляє призові місця у відповідності з рейтингом учасників олімпіади окремо по 11-х, по 10-х, 9-х, класах. Рейтинг учасника – це сума балів усіх його виконаних завдань. Кількість переможців не може перевищувати 50% числа учасників змагань відповідного класу. Переможцем не може бути учасник, який набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів.
ТЕХНІЧНІ   ВИМОГИ

1. Протягом першої години роботи ви можете в письмовому вигляді задавати питання щодо умов задач, на які можна відповісти «Так» або «Ні». Журі залишає за собою право відповісти «Без коментарів», якщо вважатиме, що відповідь дасть підказку щодо розв’язку задачі, або ж відповідь явно написана в умові.

2. Забороняється:
2.1. реалізовувати в програмі дії, які можуть бути кваліфіковані як такі, що навмисно призводять до нестабільної роботи;
2.2. тримати в межах робочого місця власні електронні носії інформації;
2.3. користуватись принесеними друкованими та рукописними матеріалами;
2.4. використовувати засоби мобільного зв’язку та портативні обчислювальні пристрої (мобільні телефони, ноутбуки, і таке інше).
Учасники, які не дотримуватимуться цих вимог, будуть відсторонені від участі в олімпіаді.

3. Дані для виконання завдання зберігаються в каталогах D:\ Olimp \Завд_Олімпіада 8-9 класи та D:\ Olimp \Завд_Олімпіада 10-11 класи.

4. Результати роботи учасник зберігає в каталог D:\Результат\<Прізвище учасника_Назва школи>. У цьому каталозі при здачі роботи членові оргкомітету повинні знаходитися файли — рішення задач олімпіадного завдання.

5. По закінченні роботи члени оргкомітету в присутності учасника здійснюють попередню перевірку та копіюють каталог з його роботою на носій, із зазначенням у відповідному протоколі контрольних даних файлів (назва робочої папки, кількість зданих файлів) та особистим підписом учасника.

6. Будь-які зміни в робочі файли після завершення роботи учасників забороняються.

понеділок, 10 грудня 2018 р.

Терміново Олімпіада ІТ!!!

До 12.00 год. 12 грудня 2018 року повідомити версію Microsoft Office, яка необхідна учаснику олімпіади з Інформаційних технологій (Microsoft Office 2010 або Microsoft Office 2016)

середа, 5 грудня 2018 р.

Розподіл учасників Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

На базі Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 учні:
- Долинського наукового академічного ліцею "Інтелект";
- Долинського наукового ліцею №1.;
- Вигодської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

На базі Долинського наукового ліцею-інтернату учні:
- Долинської ЗОШ І-ІІІ ст №4;
- Долинського академічного гуманітарного ліцею №6.

Увага!!! Змінено місце проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

Місця проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 08.12.2018 року:
- Долинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4;
- Долинський науковий ліцей-інтернат.

неділя, 25 листопада 2018 р.

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2018/2019 навчальному році

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів, підвищення інтересу до програмування; формування команди для участі в Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1099 від 22.09.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056.

Відповідно до Положення кількість турів ІІ та ІІІ етапу олімпіади з інформатики визначаються місцевими органами управління освітою разом з оргкомітетами та журі. ІІІ етап олімпіади з інформатики рекомендується проводити у два тури. 

Рекомендовано проводити всі практичні тури, роботи учасників мають виконуватись на комп’ютерах та перевірятись на наборах тестів. Виходячи із сучасних тенденцій розвитку олімпіади з інформатики перевірку робіт учасників рекомендується проводити з допомогою автоматизованої системи перевірки, це забезпечить максимальну відкритість і прозорість результатів.


Завдання олімпіади

Завдання олімпіади мають бути алгоритмічного характеру, тобто основними результатами роботи учасника має бути програма, що реалізує правильний та ефективний алгоритм, розроблений учасником.

Традиційно запропоновані задачі відповідають такій структурі:

1. Розробити програму, що за вхідним файлом визначеної структури буде отримувати вихідний, згідно з умовами задачі. Задачі саме такого типу найчастіше пропонуються на олімпіадах в останні роки.

2. Розробити програму, що отримуватиме вхідні дані та повідомлятиме про результати їх обробки, інтерактивно взаємодіючи з бібліотекою журі. 

Такий підхід зручний тоді, коли необхідно, щоб програма учасника не містила на початку роботи всієї інформації, а отримувала її шляхом звертання до бібліотеки. Наприклад, у такий спосіб можуть бути оформлені задачі-ігри. 

3. За відомими вхідними даними отримати результати, що відповідають умові задачі. 

У такому випадку необхідно здати не програму, а саме вихідний файл для кожного тесту. Звичайно, задача, що задається певними вхідними файлами настільки важка, що її розв’язок важко знайти без комп’ютера. 

При підготовці задач бажано обирати задачі з розділів, що визначені для використання на Міжнародних олімпіадах з інформатики, відповідний документ можна знайти за адресою http://people.ksp.sk/~misof/ioi-syllabus/ioi-syllabus.pdf.

Не рекомендується пропонувати задачі, розв’язання яких потребує використання архітектурних особливостей комп’ютерів, знань з області системного програмування, організації складного інтерфейсу користувача, використання нестандартних бібліотек.

При підготовці умов завдань необхідно звертати особливу увагу на обмеження вхідних даних; формат вхідних та вихідних даних; імена файлів (назва файлу з вихідним текстом програми, який повинен здати учасник; назви вхідного та вихідного файлів); приклади вхідних та вихідних даних; описання функцій, що доступні у бібліотеці журі (для 2-го типу задач).

Запитання щодо умов завдань

Учасники олімпіади повинні мати змогу ставити запитання щодо умов задач впродовж часу їх розв’язання. Якщо за цей час учасники знайдуть помилку або двозначність в умові, тоді до умови можна буде внести поправку та вчасно оголосити про неї усім учасникам.

Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». Відповіддю журі на запитання, окрім «Так» або «Ні», може бути «Відповідь міститься в умові», якщо умова задачі містить достатньо інформації, щоб учасник міг сам отримати відповідь, уважно перечитавши її, «Некоректне питання», якщо неможна дати однозначну відповідь на питання, або «Не коментую», якщо питання стосується інформації, яку журі не бажає розголошувати, наприклад, методу розв’язання задачі.

Бажано, щоб на запитання, які стосуються задачі, відповідала одна й та ж людина — автор задачі. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на однакові запитання.

Перевірка завдань

Програми-розв’язки рекомендується перевіряти на множині тестів. До кожної задачі необхідно підготувати набір тестових даних, які б дозволяли розрізнити правильні та неправильні розв’язки, а серед правильних — більш та менш ефективні. 

Програму учасника необхідно запустити на кожному тесті окремо. Якщо програма видає результат, що задовольняє вимогам задачі, та працює не більше, ніж час, виділений на цей тест, то учаснику нараховуються бали за цей тест. Також тести можуть об’єднуватись в блоки, особливості кожного із блоків вказується в умові.

Кількість тестів в наборі для однієї задачі не повинна бути меншою 10. Серед тестів повинні бути: декілька тестів невеликого розміру, виконання яких свідчить про правильність запропонованого алгоритму; тести, що перевіряють коректність роботи програми у спеціальних випадках (вироджені випадки, відсутність розв’язку); тести великого розміру, виконання яких свідчить про ефективність запропонованого алгоритму. 

Оскільки основним критерієм оцінки робіт учасників є правильність та ефективність запропонованих алгоритмів, ненавмисні помилки у форматі введення та виведення або у назвах файлів не повинні суттєво впливати на оцінювання робіт. Для своєчасного виявлення учасниками таки помилок необхідно надати учасникам можливість надсилати свої розв’язання на перевірку під час туру змагань, або надати допоміжні програми, за допомогою яких учасники зможуть перевірити правильність назв файлів та формату виводу.

Особливості проведення ІІІ етапу олімпіади

Структура (зокрема, кількість обов’язкових турів), дати проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики визначається департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрації, відповідними оргкомітетами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та предметно-методичними комісіями, сформованими цими оргкомітетами.

Відповідно до пункту 2.4.5 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності пропонуємо 
два варіанти проведення III етапу олімпіади :
1. Синхронно з іншими областями, що обрали цей спосіб, використовувати центральний сервер прийому і перевірки робіт. Завдання для цього варіанту будуть надіслані до місць проведення за кілька годин до початку туру. Також вони будуть доступні на центральному сервері. 
Результати автоматичної перевірки робіт учасників будуть надіслані кожній області окремо в день проведення, де локальне журі підіб’є підсумки олімпіади.

Відповідні заявки необхідно надсилати на електронні адреси: Andriy.Pankov@gmail.com, Паньков Андрій Вікторович начальник відділу Інституту модернізації змісту освіту, кандидат фізико-математичних наук (тел. 063 993 33 66)

alex.mitsa@uzhnu.edu.ua Міца Олександр Володимирович, завідувач кафедри Ужгородського національного університету, кандидат технічних наук (тел. 0507683560)

2. Провести обидва тури олімпіади за власними завданнями із використанням власної автоматичної системи прийому і перевірки робіт. Система автоматичного приймання робіт має компілювати та запускати програму, що надіслав учасник олімпіади, на повному наборі тестів, та після перевірки повідомити учасника про кількість набраних балів. У разі помилки, повідомляється код (помилка компіляції, перевищено час тощо)


Апаратне та програмне забезпечення


Обидва тури олімпіади необхідно проводити з використанням комп’ютеризованих робочих місць з операційними системами Windows/Linux. На комп’ютері має бути встановлений файловий менеджер (наприклад, The FAR manager, Total Commander, тощо).


Учасники олімпіади можуть вибирати мову програмування із заданого переліку: C або C++, Java, Pascal, Python. Середовища розробки програм CodeBlocks 13.12 (чи новішої версії), Eclipse(https://eclipse.org/downloads/), Free Pascal 2.2.0 (чи новішої версії), WingIde101 5.1.12 (чи новішої версії) (http://www.wingware.com/downloads/wingide-101). Для перевірки робіт учасників будуть використані такі версії компіляторів: GCC 4.7.2, Java 1.7 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html ), FPC 2.4, Python 3.4.3 (https://www.python.org/downloads/).

Такі ж мови програмування, середовища розробки програм і компілятори будуть використані і на IV-му етапі.
Зауважуємо, що журі не дає гарантії, що всі завдання олімпіади можуть бути розв’язаними з допомогою Java, Pascal і Python на максимальний бал. У випадку коли учень надіслав одне завдання на кількох мовах, буде зарахована найбільш вдала посилка.

Для зручності учасників та з метою тренування в системі E-judge був створений тренувальний контест з вільною реєстрацією де можна перевірити розв’язки в тому числі і на Java та Python. Реєстрація учасників за посиланням: http://olimp.vntu.edu.ua/cgi-bin/register. Контест номер 194. Для реєстрації необхідно вказати адресу електронної пошти на яку прийде пароль. Посилання для зареєстрованих учасників: http://olimp.vntu.edu.ua/cgi-bin/new-client?contest_id=194

У областях, що обрали другий варіант проведення олімпіади, на основі рішення оргкомітету можливе використання інших мов програмування. Але треба заздалегідь проаналізувати формування команди IV етапу в умовах відсутності там інших мов програмування.

Програми, що створюються учасниками повинні відповідати стандарту мов програмування на яких вони написані, повинні використовувати стандартні бібліотеки та не реалізовувати графічний інтерфейс, не використовувати системні ресурси, сторонні файли та бібліотеки, які не передбачені завданням.

На час проведення турів олімпіади забезпечити неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережних технологій, в тому числі і бездротових.

Користуватися власною літературою, друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо) заборонено.

Основні організаційні дати проведення III етапу
1. Отримання письмової інформації Всеукраїнським оргкомітетом олімпіади щодо вибору кожної області, м. Києва: до 4 січня 2019 р.
2. Надсилання реєстраційних таблиць учасників олімпіади: до 18 січня 2019 р.
3. Проведення тренувального туру для кожного регіону: за посиланням наведеним вище
4. Дати централізованого проведення турів ІІІ етапу олімпіади: 2-3 лютого 2019 р.

Рекомендовані Інтернет-джерела

Подання звітів та заявок на участь у IV етапі олімпіад

Звіти про проведення ІІІ етапу разом із текстами завдань ІІІ етапу з розв’язаннями та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики слід подати до 4 березня 2019 року на адресу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Форма цих документів визначається додатками 1 і 2 до Положення.

понеділок, 12 листопада 2018 р.

Зміни до графіку проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

У зв’язку  із  проведенням  ІІ  етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  інформаційних технологій  за  єдиними  завданнями,  підготовленими  Інститутом модернізації  змісту  освіти, та  одночасним проведенням з іншими областями України внесено зміни до графіку проведення II етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з навчальних предметів у 2018/2019  навчальному  році, затвердженого  наказом департаменту освіти, науки  та молодіжної  політики  облдержадміністрації  від 20.09.2018 р. № 510  «Про проведення І-ІІ етапів  Всеукраїнських   учнівських   олімпіад  з навчальних предметів та турнірів   у  2018/2019 навчальному році»,  змінивши  дату  проведення  ІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади  з  інформаційних   технологій     з  17 листопада  на  16 грудня 2018 року.

Заключне заняття авторського семінару

  20 листопада 2018 року відбулося заключне заняття авторського семінару педагога-новатора Андрейко Тетяни Володимирівни "Інтерактивний стиль навчання з технологією Microsoft mouse mischief («кілька мишок»)".
  Учасники семінару висловили щиру подяку за практичне застосування набутих знань, творчу групову діяльність. Стрільчик Галина Дмитрівна, координатор обласних авторських семінарів, вручила учасникам семінару сертифікати. Атмосфера, що панувала на занятті, була теплою та невимушеною. Кожен із учасників отримав безцінний досвід та знання. 
  Дякуємо Тетяні Володимирівні та всім організаторам даних заходів! 
  Творчості Вам, здоров'я, натхнення і мирного неба над головою!


пʼятниця, 5 жовтня 2018 р.

Друге заняття авторського семінару

   24 жовтня 2018 р. на базі Долинського наукового ліцею-інтернату відбулося друге заняття авторського семінару педагогів-новаторів Андрейко Тетяни Володимирівни «Інтерактивний стиль навчання з технологією Microsoft Mouse Mischief». 
   Заняття розпочалося з круглого столу «Мої перші кроки при роботі з надбудовою Microsoft Mouse Mischief». Учасники семінару ділилися першими враженнями від використання даної технології, а також труднощами, які виникли у них в процесі роботи. Учитель надала корисні поради учасникам семінару при роботі з надбудовою та рекомендації, як уникнути труднощів. Потім були проаналізовані домашні завдання учасників семінару та надані рекомендації по виправленню помилок. 
  Відповідно до плану роботи в ході семінару розглядалася тема «Microsoft Mouse Mischief як технологія перевірки знань учнів на всіх етапах уроку». Слухачі ознайомилися з теоретичними засадами створення презентацій з використанням надбудови Mouse Mischief, видами завдань (шаблони «Так/Ні», «Кілька варіантів») та методикою їх створення. Учасники семінару переконалися, що Mouse Mischief дозволяє оптимізувати процес перевірки знань учнів та результати засвоєння навчального матеріалу на будь-якому етапі уроку. На конкретних прикладах учитель продемонструвала, як пропонована надбудова в PowerPoint надає можливість вчителю простежувати і коригувати навчальну діяльність кожного учня. Крім того, учитель на власних прикладах завдань розкрив можливості застосовування даної надбудови при підведенні підсумків уроку, а також при проведенні рефлексії.
  Оскільки семінар носить практико-орієнтований зміст, учасники другого заняття продовжували формувати вміння працювати у програмі Microsoft PowerPoint з використанням надбудови Mouse Mischief. Вони виконували різні типи практичних завдань на створення слайдів з використанням шаблонів «Так/Ні» та «Кілька варіантів». Крім того, в процесі роботи учасники удосконалювали та поглиблювали свої вміння та навички при створенні презентацій у PowerPoint
   Духовною родзинкою семінару стала екскурсія до Гошівського монастиря.
  У роботі авторського семінару взяли участь координатор обласних авторських семінарів педагогів-новаторів, завідувач лабораторії педагогічного досвіду Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Стрільчик Галина Дмитрівна, завідувач районного методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації Гошовська Тетяна Іллівна. 
   Учасники семінару високо оцінили його продуктивність. 

Засідання авторського семінару

  26 вересня 2018 року Андрейко Тетяна Володимирівна, учитель інформатики Долинського наукового ліцею-інтернату,   провела перше заняття авторського семінару "Інтерактивний стиль навчання з технологією Microsoft mouse mischief («кілька мишок»)".  Вона продемонструвала можливості використання безкоштовного додатку Mouse Mischief для PowerPoint 2010 та Office PowerPoint 2007, розробленого компанією Microsoft у 2010 р. спеціально для створення та проведення інтерактивних уроків.
  Попередньо серед учнів Долинського наукового ліцею-інтернату було проведено дослідження щодо системи сприйняття інформації в учнів. Виявилося, що візуальне складає 29%, слухове – 34% і тактильне – 37%. Перевагу над візуальною системою сприйняття отримало тактильне навчання. Учні добре виконують завдання, спрямовані на сприйняття тактильних відчуттів. Їм подобається бути рухливими, аналізувати, малювати або відслідковувати закономірності за допомогою маніпулятора – комп’ютерної миші. Коли чуття дотику поєднується з іншими органами чуття (особливо зором), то зростає кількість інформації, яку обробляє мозок. Тому актуальною є потреба у розробці навчальних матеріалів, що сприяють пожвавленню навчального процесу з використанням програмних засобів.
  Педагог-новатор провела авторський семінар для своїх колег з області, де учасники ознайомилися з безкоштовним додатком Mouse Mischief як потужним засобом створення інтерактивних презентацій; розглянули переваги та недоліки використання даного програмного засобу; були залучені до активної роботи зі створення презентації Power Point з надбудовою Mouse Mischief; навчилися створювати інтерактивні презентації з використанням шаблону «Малюнок від руки».
  Методичний захід був проведений з ініціативи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з метою посилення новаторського руху в освітньому просторі регіону.
  У роботі семінару взяли участь координатор обласних авторських семінарів педагогів-новаторів, завідувач лабораторії педагогічного досвіду Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Стрільчик Галина Дмитрівна, завідувач районного методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації Гошовська Тетяна Іллівна, методист з інформатики Сіпеєва Марина Сергіївна.неділя, 26 серпня 2018 р.

Освітянські діалоги відбудуться 27 серпня о 10.00 на базі  Долинського академічного гуманітарного ліцею №6
Методичні рекомендіції вивчення інформатики у 2018-2019 н.р. можна переглянути скориставшись посиланням

понеділок, 26 березня 2018 р.

Підсумки районного етапу турніру юних програмістів з інформаційних технологій у 2018 році

У І етапі взяли участь 52 учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, гуртківці Долинських станції юних техніків та будинку дитячої та юнацької творчості. У ІІ етапі взяли участь 15 учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, гуртківців Долинських станції юних техніків та будинку дитячої та юнацької творчості.

Найбільш вдало виступили учні Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 Долинської районної ради в номінаціях: «Веб-програмування» та «Програмування», Долинського природничо-математичного ліцею Долинської районної ради в номінації «Програмування», Вигодської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської районної ради в номінації «Веб-програмування», гуртківці Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради в номінації «Офіс-менеджмент».

Вітаємо переможців:
1. Перше місце:
1.1. У номінації «Офіс-менеджмент»:

- Процюк Тетяну, вихованку гуртка Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради (керівник гуртка Дмитрів Л.М.);
- Галюка Олега, вихованця гуртка Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради (керівник гуртка Дмитрів Л.М.).

1.2.У номінації «Веб-програмування»:

- Гриневича Романа, учня 9 класу Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 Долинської районної ради (вчитель Тюшко Т.І.);

- Боднарука Віталія, учня 11 класу Вигодської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської районної ради (вчитель Штень В.Й.).


1.3. У номінації «Програмування»:
- Шкредка Андрія, учня 11 класу Долинського природничо-математичного ліцею Долинської районної ради (вчитель Новак І.М.);

- Коваля Андрія, учня 9 класу Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 Долинської районної ради (вчитель Тюшко Т.І.).


.2. Друге місце:

2.1. У номінації «Офіс-менеджмент»:

- Зубика Захара, вихованця гуртка Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради (керівник гуртка Дмитрів Л.М.).
Про Всеукраїнський конкурс з інформаційних технологій для дітей та учнівської молоді віком до 18 років «Italent»


Повідомляємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.03.2018 № 22.1/10-561 та листа Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 14.03.2018 №01/288 Український державний центр позашкільної освіти з 20 лютого 2018 року проводить перший сезон Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій для дітей та учнівської молоді «ITalent».

Проведення районних науково- методичних заходів у березні 2018 року


26.03. – засідання ТГ учителів інформатики
             на базі Долинської СШ І-ІІІ ст. №6.
             Початок роботи о 10.00 год.
   Відповідальний Сіпеєва М.С., методист райметодкабінету.

27.03. – засідання школи педагогічного росту учителів інформатики
             на базі Долинської СШ-інтернату І-ІІІ ст.
             Початок роботи о 12.00 год.
   Відповідальний Сіпеєва М.С., методист райметодкабінету.

Вебінар з питань консультування щодо участі у змаганнях з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House».


Повідомляємо, що з метою ознайомлення педагогічної громадськості з інноваційними освітніми технологіями, створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні повідомляємо, що відділ STEM  освіти  Інституту  модернізації  змісту освіти 13.03.2018 року проводить вебінар з питань консультування щодо участі у змаганнях з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House». 
Учасники вебінару дізнаються:
-про STEM-навчання у контексті Нової української школи;
-про умови, мету, етапи, календар подій;
-про тематику проектів, вимоги до оформлення, порядок реєстрації;
-як успішно пройти шлях від ідеї до фіналу змагань;
-чому участь у змаганнях - це успішна кар’єра у майбутньому;
-як вирішувати проблемні питання щодо участі у змаганнях.
До участі у вебінарі запрошуємо науково-педагогічних працівників, фахівців міських та районних управлінь освіти, педагогів та інших зацікавлених осіб. Просимо сприяти участі у заході обласних координаторів з питань розвитку SТЕM-освіти в регіоні з метою вивчення методики проведення Всеукраїнських змагань з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House».
Участь безкоштовна.
Для участі у вебінарі необхідно приєднатися до трансляції заздалегідь за посиланням: https://itintegrator.webex.com/join/igor.starenkiy (або https://goo.gl/uV5F7R).
Вебінар відбудеться 13 березня 2018 року о 14.30,  початок реєстрації о 13.30,  тривалість – 1 година.

Про зимову сесію «Web-STEM-школи – 2018»

Повідомляємо, що з метою ознайомлення педагогічної громадськості з інноваційними освітніми технологіями, створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні 22-28 січня 2018 року проходитиме зимова сесія «Web-STEM-школа – 2018» (наказ ДНУ ІМЗО від 23.11.2017 № 58).

Реєстрація відбувається на платформі "Якість освіти" (розділі Web-STEM-школи - програма) за посиланням: http://yakistosviti.com.ua

Участь у роботі школи безкоштовна. У програмі Web-STEM-школи свої матеріали будуть представляти 50 спікерів за напрямами:
– теоретичні аспекти запровадження STEM-освіти;
– матеріально-технічне забезпечення для реалізації STEM-навчання;
– науково-методичне забезпечення запровадження STEM у навчально-виховний процес;
– лайфхаки для STEM-уроків; – від формування життєвих навичок до суспільного визнання; – розвиток професійної компетентності педагогів.

Дізнатися більше та слідкувати за подіями заходу можна за посиланнями: http://www.imzo.gov.ua; http://yakistosviti.com.ua;

у мережі Facebook на сторінці групи «Відділ SТЕM-освіти ІМЗО», шукайте/збирайте інформацію за хештегом#webSTEMschool.

Довідково:
WEB-STEM-школа – це простір для спільного навчання, вивчення найкращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, знайомство з новаторами сучасної освіти, це майданчик підтримки, об’єднання зусиль освітян, громадських активістів та бізнесу.

Організатори заходу: відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», видавництво «Видавничий дім «Освіта», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Кількість переможців ІІ, ІІІ етапів олімпіади 2017-2018 н.р.

№з/п Назва предмета І етап ІІ етап І місце  ІІ ІІІ ІІІ етап І ІІ ІІІ
1 інформаційні технології 528 68 4 6 15 1     1
2 інформатика 235 36 4 4 5 5 2   3

турнір юних програмістів


26 лютого 2018 року відбудеться районний етап  Турніру в приміщенні Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 (вул.С.Бандери,2). 
Початок Турніру - о 10.00 год.

Олімпіада з інформаційних технологій у 2017-2018 н.р.

          У першому етапі взяли участь 528 учні із 58 навчальних закладів. У другому етапі взяли участь 68 учнів із   41  навчальних закладів району.
       Учасники олімпіади вибороли 25 призових місць. Найкращі результати показали учні Долинських природничо-математичного ліцею, ЗОШ І-ІІІ ст.№ 4,  Вигодської ЗОШ І-ІІІ ст.
          Не представили учасників олімпіади Вишківська, Оболонська, Раківська  ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великотур’янський  Малотур’янський,  Пшеничниківський, Рахинянський НВК, Сенечівська, Слободоболехівська, Слобододолинська, Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів.

Вітаємо переможців:

І місце

1.  Процюк Тетяну, ученицю 11 класу Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №4            (вч.Процюк Л.Ю.),
2.Галюка Олега,  учня 10 класу Долинського п/м ліцею (вч. Оленин О.В.),
3.Зубика Захарія,  учня 9 класу Вигодської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Штень В.Й.),
4.Кузів Жанну, ученицю 8 класу  Долинського п/м ліцею (вч. Оленин О.В.),

ІІ місце

1.Шкредка Андрія, учня 11 класу  Долинського п/м ліцею  (вч. Новак І.М),
2. Кліща Миколу, учня 10 класу  Долинської гімназії №1 (вч. Лаврів І.Д.)
3.Скіпара Іллю, учня 9 класу Долинського п/м ліцею (вч. Оленин О.В.),
4. Гроздіцького  Владислава, учня 9 класу Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №6  (вч. Тюшко Т.І.),
5.Олійника Святослава, учня 9 класу Долинського п/м ліцею  (вч. Новак І.М),
6.Тураша Марка, учня 8 класу Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №6  (вч. Тюшко Т.І.),

ІІІ місце

1.Яніва Олександра, учня 11 класу  Долинської гімназії №1 (вч. Лаврів І.Д.),
2.Мищака Миколу, учня 11 класу  Долинського п/м ліцею  (вч. Новак І.М),
3.Павлишина Влада, учня 10 класу Долинської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №6 (вч. Тюшко Т.І.),
4.Семенишин Христину, ученицю 10  класу Вигодської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч.Штень В.Й.),
5.Локатира Остапа, учня 10 класу  Долинського п/м ліцею (вч. Оленин О.В.),
6.Зубрея Андрія, учня 9 класу Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №6 (вч. Тюшко Т.І.),
7.Коваля Андрія, учня 9 класу Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №6  (вч. Тюшко Т.І.),
8.Костецького Дениса, учня 9 класу Долинської спеціалізованої школи   І-ІІІ ст. №6 (вч. Тюшко Т.І.),
9.Курилюка Богдана, учня 9 класу Долинської спеціалізованої школи-інтернату  (вч. Андрейко П.О.)
10.Тимочка Арсенія, учня 9 класу Долинської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №6 (вч. Тюшко Т.І.),
11.Бандуру Вікторія, ученицю 9 класу Долинської гімназії №1 (вч.Лаврів І.Д.)
12.Мельника Дениса, учня 9 класу Вигодської ЗОШ І-ІІІ ст.  (вч. Штень В.Й.),
13.Клебан Марину, ученицю 9 класу Белеївської ЗОШ І-ІІ ст.
 (вч.Шибівський І.В.)
14. Мізик Олену, ученицю 8 класу Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (вч.Процюк Л.Ю.)
15. Кудибина Ігора, учня 8 класу Долинської спеціалізованої школи-інтернату  (вч. Маланчук В.В..)

Олімпіада з інформатики у 2017-2018 н.р.

У першому (шкільному) етапі взяли участь 235 учні із 20 навчальних закладів району.
У другому (районному) етапі 36 учнів  із  6 навчальних закладів району.
Учасники олімпіади вибороли 13 призових місць. Найкращі результати показали учні Долинських п/м ліцею, гімназії №1, СШ І-ІІІ ст.№6.
Не представили учасників олімпіади Долинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5, Вигодська, Вишківська, Витвицька, Гошівська, Кальнянська, Княжолуцька, Надіївська, Оболонська, Раківська, Солуківська, Старомізунська, Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст., Великотур’янський, Малотур’янський, Тяпчанський НВК, загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів.
Переможці:
І місце
-            Цуцман Микола,   8  клас Долинської гімназії №1(вч. Лаврів І.Д.);
-            Коваль Андрій,   9 клас Долинської СШ  І-ІІІ ступенів №6(вч. Тюшко Т.І.);
-            Штеньович  Василь,   10 клас Долинської гімназії №1(вч. Лаврів І.Д.);
-            Шкредко Андрій,   11 клас Долинського п/м ліцею (вч. Новак І.М., Свястин В.І.).

ІІ місце

-            Ільницький Ростислав,   9 клас Долинського п/м ліцею (вч. Новак І.М.);
-            Костецький Денис,   9 клас Долинської СШ  І-ІІІ ступенів №6 (вч. Тюшко Т.І.);
-            Рябчук Андрій,  10 клас Долинського п/м ліцею (вч. Оленин О.В.);
-            Керніцький Ярослав,  11 клас Долинського п/м ліцею (вч. Оленин О.В.).

ІІІ місце
-            Олійник Святослав,  9 клас Долинського п/м ліцею (вч. Новак І.М.);
-            Чудик Михайло,  9 клас Долинської гімназії №1 (вч. Лаврів І.Д.);              
-         Дембіцький Максим, 11 клас Долинського п/м ліцею  (вч. Новак І.М.);
-            Янів Олександр,  11 клас Долинської гімназії №1(вч. Лаврів І.Д.);
-            Мищак Микола,  11 клас Долинського п/м ліцею(вч. Новак І.М.).

Про підтримку Вікімарафону

Повідомляємо, що в україномовному розділі Вікіпедії з 27 по 30 січня відбудеться Вікімарафон,  присвячений  14-річчю  української  Вікіпедії,  ідея  якого  полягатиме  у  написанні нових  статей  до  україномовного  розділу  популярної  онлайн-енциклопедії.  А  всі  його учасники зможуть отримати пам'ятні сувеніри.
Більше  про  Вікімарафон  можна  прочитати  тут: http://wikimarathon.org.ua