вівторок, 12 листопада 2013 р.

Олімпіада з ІТ

8 листопада 2013 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 
         У першому етапі взяли участь 395 учнів із 33 навчальних закладів, з них :
- 98 учнів 9-х класів, 72 - 10-х класів, 60 - 11-х класів сільських шкіл,  
- 8  учнів 9-х класів, 11 - 10-х класів, 29 - 11-х класів  міських шкіл,
- 42 учні 9-х класів, 35 - 10-х класів,  40 - 11-х класів  - спеціалізованих шкіл.
У другому етапі взяли участь 64 учні із  20  навчальних закладів району, з них:
- 6 учнів 9-х класів, 10 - 10-х класів, 13- 11-х класів сільських шкіл, 
- 2 учні  9-х класів, 1 - 10-х класів, 8 - 11-х класів  міських шкіл,
- 9 учнів 9-х класів, 6 - 10-х класів,  9 - 11-х класів  - спеціалізованих шкіл.  
       Учасники олімпіади вибороли 26 призових місць. Найкращі результати показали учні Долинських спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6, гімназії №1, природничо-математичного ліцею, спеціалізованої школи-інтернату,  ЗОШ І-ІІІ ст. № 5,  Вигодської,  Старомізунської,    Княжолуцької  ЗОШ І-ІІІ ст.
   Не представили учасників олімпіади Долинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7, Вишківська, Кальнянська, Оболонська ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Кропивницька, Белеївська, Лолинська,  Підлісківська, Слободоболехівська, Слобододолинська, Сенечівська, Церківнянська, Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Пшеничниківський, Рахинянський, Розточківський НВК. 

 З протоколами олімпіад Ви зможете ознайомитись скориставшись  посиланням

вівторок, 8 жовтня 2013 р.

Організація конкурсу "Бобер-2013"

Управління освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації  просить сприяти в організації та проведенні Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» у 2013-2014 навчальному році серед учнів 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Метою конкурсу є пошук, підтримка талановитих школярів та  популяризація основ інформатики в рамках реалізації Стратегії розбудови інформаційного суспільства, схваленої Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки".
 Відповідно до рішення Міжнародного оргкомітету конкурсу Львівський фізико-математичний ліцей – інтернат при Львівському національному університеті  імені Івана Франка визначено Національним організатором конкурсу «Бобер-2013» в Україні.
Конкурс проводитиметься 10-11 листопада 2013 року. Усі учні, учасники конкурсу відзначаються сертифікатами та дисками з розв’язками задач за попередні роки.
В Україні за чотири роки кількість учасників цього конкурсу збільшилась у 4,5 рази (додаток 1).
Конкурс проводиться за підтримки департаменту  загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти.
Правила проведення конкурсу у 2013-2014 навчальному році додаються (додаток 2). Повна інформація про конкурс розміщена на сайті http://bober.net.ua/
Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять вчителі інформатики загальноосвітніх навчальних закладів (шкільні координатори).
Усі організаційні питання (оформлення заявок, благочинні пожертви, матеріали, інструкції, архіви завдань) щодо проведення конкурсу в 2013-2014 навчальному році шкільні координатори будуть вирішувати через районного координатора (методиста Сіпеєву М.С. sip-marina-2011@yandex.ua).

середу, 25 вересня 2013 р.

Каталог веб-сервісів

Цікаві веб-сервіси і он-лайн ресурси в одному місці.
http://www.voblakah.com/infa

Нові критерії оцінювання

Вийшов новий наказ МОН України від 21.08.2013 №1222  "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти". 

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304.
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно:
у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/14 навчального року;
у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/15 навчального року;
у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/16 навчального року;
у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2016/17 навчального року;
у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2017/18 навчального року.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12­бальною шкалою.
Інформатика
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється в трьох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, рівень сформованності практичних умінь та навичок, ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або навчальній ситуації, враховуючи:
– рівень засвоєння та  оволодіння предметними знаннями (репродуктивний, реконструктивний, частково пошуковий і пошуковий);
– рівень сформованості способів навчально­пізнавальної діяльності (учень копією зразок способу діяльності, виконує спосіб діяльності за зразком, застосовує аналогії, підходить творчо до їх розв’язання);
– ступінь самостійності при виконанні навчальних завдань різного типу (працює під безпосереднім керівництвом учителя; потребує значної допомоги вчителя; потребує незначної опосередкованої допомоги; працює самостійно);
– ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або навчальній ситуації, враховуючи рівень володіння практичними вміннями та навичками під час виконання практичних робіт на комп’ютері.
Рівні навчальних досягнень
Бали
Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Початковий
1
Учень (учениця): засвоїв знання у формі окремих  фактів; з допомогою вчителя або з використанням підручника розпізнає і називає окремі інформаційні об'єкти; знає та дотримується правил безпечної поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.
2
Учень (учениця): розпізнає та виділяє інформаційні об‘єкти, пояснює свій вибір та може фрагментарно відтворити знання про них; з допомогою вчителя фрагментарно виконує окремі навчальні завдання та практичні роботи на комп’ютері, допускає помилки.
3
Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу (менше половини); відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді; навчальні завдання виконує фрагментарно за значної допомоги вчителя; потребує постійної активізації та допомоги; способи навчально­пізнавальної діяльності (практичні і розумові уміння і навички) застосовує на рівні копіювання зразка способу діяльності.
Середній
4
Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює значну частину навчального матеріалу (більше половини); у відповідях може допускати помилки;
за значної допомоги вчителя виконує навчальні завдання, допускає помилки; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп’ютері; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує практичні роботи, потребує детального кількаразового їх пояснення, допускає помилки.
5
Учень (учениця): самостійно, але не повно, відтворює значну частину навчального матеріалу; ілюструє розуміння базових понять інформатики прикладами з підручника або пояснення вчителя, відповідає на окремі запитання; з допомогою вчителя виконує навчальні завдання з частковим поясненням, допускає помилки; за детальною інструкцією і з допомогою вчителя виконує практичні роботи, не вміє пояснити свої дії, допускає помилки.
6
Учень (учениця): самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, відповідь будує у засвоєній послідовності, ілюструє її власними прикладами; з частковою допомогою вчителя виконує навчальні завдання з достатнім поясненням, допускає помилки; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних  на комп’ютері; способи навчально­пізнавальної діяльності застосовує за зразком у подібній ситуації; потребує стимулювання й значної допомоги вчителя, коли працює самостійно.
Достатній
7
Учень (учениця): самостійно відтворює основний навчальний матеріал з окремими неточностями, застосовуючи необхідну термінологію, вміє наводити власні приклади на підтвердження певних тверджень; пояснює та обґрунтовує способи виконання навчальних завдань, аналізує отриманий результат, робить неповні висновки з допомогою вчителя, використовує різні джерела відомостей для виконання навчального завдання; практичні роботи на комп’ютері виконує самостійно за інструкцією; самостійно виправляє вказані вчителем помилки.
Достатній
8
Учень (учениця): відтворює засвоєний навчальний матеріал в іншій послідовності, не порушуючи логічних зв'язків, інтерпретує та деталізує питання, ідентифікує терміни та поняття; з незначною допомогою вчителя визначає спосіб розв’язування навчального завдання, частково аргументує свої міркування; самостійно знаходить необхідні відомості, систематизує та узагальнює їх; самостійно виконує навчальне завдання, знаходить та виправляє допущені помилки. має стійкі практичні навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері; самостійно виконує практичні роботи, що відповідають вимогам навчальної програми, аналізує одержані результати, швидко й оперативно виправляє помилки.
9
Учень (учениця): вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією; самостійно формулює мету виконання навчального завдання, добирає форми представлення результату та необхідні відомості; аргументовано обирає раціональний спосіб виконання навчального завдання, самостійно виконує навчальні завдання з несуттєвими помилками, знаходить та виправляє допущені помилки.
Високий
10
Учень (учениця): системно відтворює навчальний матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання;робить логічні висновки, обґрунтовує свою думку, висуває припущення; виконує різні типи навчальних і життєвих завдань (як типових, так і нестандартних, творчих) під опосередкованим керівництвом учителя, розробляє алгоритм виконання запропонованого навчального завдання, пропонує нові шляхи розв’язування навчальних завдань; знаходить додаткові джерела відомостей, використовує запропоновані схеми класифікації для структурування відомостей та даних, порівнює і зіставляє відомості з кількох джерел, уміє стисло і логічно подавати узагальнену інформацію; самостійно приймає рішення, прогнозує наслідки власної поведінки за незначної допомоги дорослих.
11
Учень (учениця): логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах навчальної програми з інформатики; обґрунтовано відповідає на запитання; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях;
раціонально використовує комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням; розуміє мету власної навчальної діяльності та самостійно визначає завдання для її досягнення, вміє виявляти проблеми та розв’язувати їх,  формулювати гіпотези
12
Учень (учениця): має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми з інформатики, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно планує особисту навчальну діяльність та оцінює її результати, уміє приймати рішення, швидко вибрати потрібний спосіб діяльності із кількох відомих, застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях.

  

вівторок, 24 вересня 2013 р.

Конкурс "Бобер - 2013"

    Просимо шкільних координаторів подати заявки та відскановані копії квитанцій про оплату своїм регіональним координаторам та на електронну адресу оргкомітету до 28 жовтня.
Рекомендований благочинний внесок становить 12 гривень за одного учасника, з них до 16% може призначатися для організації конкурсу у школі (поштові, банківські та інші оргвитрати).
Переказ здійснювати на рахунок Благодійного фонду «Ліцей», Філія АТ «Укрексімбанк» Р/р 260050004560, МФО 325718, код 22360064(з поміткою “Благочинні пожертви на організацію конкурсу “Бобер”) 

Презентуємо новий проект

Вебінари для вчителів 
Наша мета – створювати простір для спілкування та професійного зростання педагогів.

Наш новий проект поможе Вам зрозуміти переваги та почати використовувати такий інструмент спілкування та навчання, як Вебінар.
Вебінар (онлайн-семінар, веб-конференція) – це інтерактивний семінар або конференція, проводимые через Інтернет у режимі реального часу, учасники якого географічно віддалені друг від друга, при цьому кожен знаходиться біля свого комп’ютера.
Cпіклування відбувається на спільній виртуальній площі-кімнаті для проведення вебинару.
Кожен учасник за бажанням може отримати сертифікат,
відеозапис та презентацію!
Тривалість – 60 хвилин
Початок: о 14.30
Вартість участі:  безкоштовно
Заявки просимо надсилати за адресою: dejchakivska@ukr.net
або реєструватися на сайті: perspektiva.osnova.com.ua
Довідки за телефонами: (077) 72 71 175.


________________________________________________________
презентуємо вебінар
“Сходинки до інформатики

Вебінар розраховано на підготовку вчителів інформатики та вчителів початкових класів  до впровадження основ інформатики у початковій школі.
ПЛАН:
1.             Методика викладання інформатики в 2 класі за новим стандартом початкової школи та матеріали до уроків (5 хвил.);
2.             Набір необхідних навичок вчителя початкової школи, що викладає також інформатику (5 хвилин);
3.             Відповіді на питання слухачiв (5 хвилин);

4.             Психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку та санітарні вимоги (5 хвилин);
5.             Рольові ігри відповідного змісту та фізкультхвилинки від перевтоми(10 хвилин);
6.             Вiдповідi на питання слухачiв (5 хвилин);

7.             Змістовні лінії викладання курсу «Сходинки до інформатики» та творчі вправи (10 хвилин);
8.             Вiдповідi на питання слухачiв (5 хвилин);

Лектори: Хворостова Наталія Іванівна, вчитель інформатики, викладач, працює у напрямку впровадження інформатики в навчання учнів початкової школи більше 5 років, спеціаліст інформаційно-комунікаційних технологій ВГ «Основа».
Новак Ганна Олександрівна, головний редактор журналу «Інформатика в школі».
Кожен учасник за бажанням може отримати сертифікат!
Дата: 26 вересня о 14.30
Тривалість:  60 хвилин
Додаткова інформація за телефонами: 099-72-71-175
Заявки просимо надсилати за адресою: dejchakivska@ukr.net

ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТОГО ЗРОСТАННЯ!

_________________________________________________________
ЗАЯВКА на Участь у вебінарі

Дата___________________

Тема__________________________________________

п/п
Місто, район
ПІБ, посада
Електронна адреса
Телефон контактний
Кількість
учасників
Кількість
сертифікатів
1. 


2. 


3. 


4. 


Всього:РП: _____________________________

четвер, 12 вересня 2013 р.

ІІ етап Всеукраїнської  учнівської олімпіади з Інформаційних технологій відбудеться 08.11.2013, з Інформатики - 14.12.2013 р.

понеділок, 17 червня 2013 р.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах ЗНЗ

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011  № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: www.mon.gov.ua   (або скориставшись відповідним пунктом меню даного блогу). 

         Для учнів 6 – 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спроту України №17-22,      2012 р. (або скориставшись відповідним пунктом меню даного блогу).

понеділок, 20 травня 2013 р.

Конкурс веб-сайтів ЗНЗ


      З метою підтримки діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу, сприяння розширенню мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційного середовища системи загальної середньої освіти 17– 18 червня 2013 року був проведений конкурс веб-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів.
З результатами конкурсу модна ознайомитись тут -  Детальніше.

суботу, 18 травня 2013 р.

пʼятницю, 15 березня 2013 р.

вівторок, 26 лютого 2013 р.

Семінари учителів інформатики

26 лютого 2013 року відбувся інтегрований семінар учителів інформатики та  початкових класів на базі Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №5

_________________________________________________________

04 березня 2013 року відбувся семінар учителів інформатики на базі Солуківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

понеділок, 25 лютого 2013 р.

Створення сайтів

Шановні колеги. Деякі рекомендації щодо створення сайтів на платформі Google Ви зможете знайти на сайті Віртуального  МО вчителів  інформатики Долинського району (або скориставшись посиланням  http://dolinf.jimdo.com/на-допомогу-вчителю/створення-сайтів/ )

середу, 13 лютого 2013 р.

До уваги учителів інформатики Долинського району

Шановні колеги.
    Для створення банку даних та формування до друку подайте інформацію (за останні 3 роки) про свої публікації у освітянських журналах, порталах, сайтах,  форумах тощо  (Наприклад:   форум педагогічних ідей "УРОК", конкурс "Творчий учитель – обдарований учень»  тощо). Інформацію надсилайте на мою електронну адресу у форматі: прізвище ім'я по батькові, навчальний заклад, де публікувалась робота, дата публікації, матеріали.
                                              З повагою Марина Сіпеєва.

пʼятницю, 8 лютого 2013 р.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

Вітаємо переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики:

Друге місце: 
- Диндин Роман, учень 9 класу Долинської гімназії №1 (вчитель Бруско І.Л.);
- Сподар Ірина, учениця 10 класу  Долинської гімназії №1 (вчитель Лаврів І.Д.);

Третє місце:
- Сокирко Роман, учень 11 класу Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 (вчитель Тюшко Т.І.).

Про підсумки обласного турніру юних програмістів з інформаційних технологій

       8 грудня 2012 року проведений обласний турнір юних програмістів з інформаційних технологій на базі центру інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника
       В турнірі взяли  участь 57 учнів з Верховинського, Долинського, Рожнятівського, Надвірнянського, Тлумацького, Городенківського, Косівського, Снятинського, Коломийського районів, міст Івано-Франківська, Калуша, Коломиї, Яремче, обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
      Конкурсне завдання у номінації «Веб-програмування» полягало у створенні веб-сайту на тему «Відкриття зимового сезону на гірськолижному курорті», з яким добре справилися всі учасники турніру.

       Вітаємо призерів  обласного турніру юних програмістів з інформаційних технологій:

1.  П е р ш е   місце

у номінації «Програмування» -   Хоботін Максим, учень 11 класу Долинського природничо-математичного ліцею Долинської районної ради.

2. Д р у г е   місце

у номінації «Веб-програмування»  -   Гриневич Павло, учень 9 класу Долинської спеціалізованої школи №6 Долинської районної ради;

у номінації «Програмування» -   Гутак Юрій, учень 10 класу Долинського природничо-математичного ліцею Долинської районної ради;

3. Т р е т є   місце  

у номінації «Офіс-менеджмент» -   Чапкайло Юлія, учениця 10 класу Долинського природничо-математичного ліцею Долинської районної ради;

у номінації «Веб-програмування»  -    Ковач Богдан, гуртківець Долинського будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради;

 у номінації «Програмування» -   Сокирко Роман, учень 11 класу Долинської спеціалізованої школи №6 Долинської районної ради.пʼятницю, 4 січня 2013 р.


Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.