четвер, 13 грудня 2018 р.

Методичні рекомендації щодо проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році

Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій (далі – олімпіада) проходить відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056 (далі – Положення), та наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році». 

Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах із операційними системами Windows XP/Vista/7/8/10. 

Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань має забезпечити неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих технологій, в тому числі і бездротових.

На час проведення олімпіади необхідно апаратно відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників. Учасникам олімпіади забороняється користуватися допоміжними друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов завдань. Як свідчить практика всеукраїнських та міжнародних олімпіад, бажано надавати цю можливість лише протягом першої години. Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні»; відповідь міститься в умові завдання; запитання стосується розв’язку завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую».

Бажано, щоб на запитання, які стосуються певного завдання, відповідав один член журі. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на однакові запитання. 

Якщо учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні завдання, тоді до тексту завдання необхідно внести правку та своєчасно оголосити про неї усім учасникам.

Організація ІІ етапу олімпіади

Олімпіада проводиться у 1 (практичний) тур – комплексне, інтегроване завдання на використання інформаційних технологій, що вивчаються в курсі «Інформатика» (крім програмування, в тому числі програмування на VBA).

Рекомендується проводити олімпіаду для учнів 9, 10, 11 класів. В олімпіаді мають право брати участь учні 5 - 8 класів, якщо рівень їх предметної компетентності відповідає олімпіадному рівню.

Необхідно заздалегідь підготувати і випробувати техніку і програмне забезпечення для проведення олімпіади. Встановити всі компоненти та надбудови пакету MS Office 2010 (при наявності)/ або новішої версії, програмне забезпечення для перегляду відео-файлів у форматі .wmv, .mp4, .avi.

Всі умови проведення олімпіади повинні бути оголошені учасникові до її початку, наприклад: коли початок і кінець, коли можна ставити питання і в якому вигляді, чи можна користуватися літературою, носіями інформації і т.д. 

Завдання та пам’ятка учасника повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на початку олімпіади.

Результати роботи учасник зберігає в каталог D:\Результат\<Прізвище учасника_Назва школи>. По завершенні олімпіади всі файли з роботами учасників необхідно зберегти в двох екземплярах (на комп’ютері учня та на флеш-носії оргкомітету). Учасник повинен бути присутнім при збереженні результатів та копіюванні на флеш-носій, щоб вказати, які файли копіювати та власноручно заповнити поля «Робоча папка», «Кількість файлів», «Підпис учня» відомості здачі та шифрування робіт (здача робіт та шифрування.xls).
По завершенні олімпіади усі роботи учасників архівуються та надсилаються на електронну скриньку організаторів олімпіади (marina_sipeyeva@ukr.net)

Завдання олімпіади

Зміст завдань для II етапу олімпіади базується на навчальній програмі предмету «Інформатика» академічного, профільного та поглибленого рівнів.
Завдання розраховане на 4 години та складається з декількох задач, пов’язаних тематично.

Кожна з задач повинна розв’язуватись виключно засобами відповідного додатку MS Office (середовища MS Office 2010 Professional (при наявності)або новішої версії) чи іншого програмного засобу, який вказано в умові задачі.

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається учасникам тільки у випадку, якщо його використання передбачається умовами завдання.

Перевірка та оцінювання завдань олімпіади

Критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію розробляються авторами завдань та доводяться членам журі до початку перевірки завдань. Критерії відображають відповідність обраних засобів та ефективність їх використання для вирішення окремої частини завдання. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. Результатом роботи учасника є загальна сума балів за кожну виконану задачу. У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм виконана учасником частково, журі за узгодженою пропорцією нараховує за цим критерієм неповну кількість балів (наприклад, учасник під час створення презентації обсягом 10 слайдів, за умовою задачі, створив тільки 8, але вони відповідають даному критерію). При оцінюванні необхідно звернути увагу на суворе дотримання вимог до формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити у зміст файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У разі порушення вимог до учасників застосовуються санкції: відсотки штрафних балів або незарахування завдання взагалі.
Учасникам забороняється використовувати VBA та програмні засоби, що не вказані у завданні. Файл-розв’язок не повинен містити абсолютні посилання, копії змісту файлів-зразків (наприклад, файл-зразок має вигляд скріншоту сторінки текстового документа, учасник здав на перевірку копію цього скріншоту у файлі-результаті).


Критерії оцінювання та деякі авторські розв’язки буде розміщено на сторінці https://sites.google.com/site/teacherinfif/ 16.12.2018р. 
Підведення підсумків олімпіади (побудова рейтингів та складання протоколів) повинне проводитись окремо для 9, 10 та 11класів. Питання розподілу місць відноситься до компетенції журі ІІ етапу (районної/міської) олімпіади у відповідності до Положення.

Пам’ятка учасника ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Олімпіада проходить в один тур протягом 4 астрономічних годин. Журі олімпіади може продовжити час туру у разі виникнення яких-небудь непередбачених обставин. 
Всім учасникам олімпіади пропонуються одні і ті ж задачі, відповідно до класу. 
На робочому місці кожного учасника олімпіади інстальоване наступне програмне забезпечення: 
· Windows /XP/Vista/7/8/10; 
· Microsoft Office 2010 (при наявності)//2016.

ПРАВИЛО   ВИЗНАЧЕННЯ   ПЕРЕМОЖЦІВ

Журі розподіляє призові місця у відповідності з рейтингом учасників олімпіади окремо по 11-х, по 10-х, 9-х, класах. Рейтинг учасника – це сума балів усіх його виконаних завдань. Кількість переможців не може перевищувати 50% числа учасників змагань відповідного класу. Переможцем не може бути учасник, який набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів.
ТЕХНІЧНІ   ВИМОГИ

1. Протягом першої години роботи ви можете в письмовому вигляді задавати питання щодо умов задач, на які можна відповісти «Так» або «Ні». Журі залишає за собою право відповісти «Без коментарів», якщо вважатиме, що відповідь дасть підказку щодо розв’язку задачі, або ж відповідь явно написана в умові.

2. Забороняється:
2.1. реалізовувати в програмі дії, які можуть бути кваліфіковані як такі, що навмисно призводять до нестабільної роботи;
2.2. тримати в межах робочого місця власні електронні носії інформації;
2.3. користуватись принесеними друкованими та рукописними матеріалами;
2.4. використовувати засоби мобільного зв’язку та портативні обчислювальні пристрої (мобільні телефони, ноутбуки, і таке інше).
Учасники, які не дотримуватимуться цих вимог, будуть відсторонені від участі в олімпіаді.

3. Дані для виконання завдання зберігаються в каталогах D:\ Olimp \Завд_Олімпіада 8-9 класи та D:\ Olimp \Завд_Олімпіада 10-11 класи.

4. Результати роботи учасник зберігає в каталог D:\Результат\<Прізвище учасника_Назва школи>. У цьому каталозі при здачі роботи членові оргкомітету повинні знаходитися файли — рішення задач олімпіадного завдання.

5. По закінченні роботи члени оргкомітету в присутності учасника здійснюють попередню перевірку та копіюють каталог з його роботою на носій, із зазначенням у відповідному протоколі контрольних даних файлів (назва робочої папки, кількість зданих файлів) та особистим підписом учасника.

6. Будь-які зміни в робочі файли після завершення роботи учасників забороняються.

понеділок, 10 грудня 2018 р.

Терміново Олімпіада ІТ!!!

До 12.00 год. 12 грудня 2018 року повідомити версію Microsoft Office, яка необхідна учаснику олімпіади з Інформаційних технологій (Microsoft Office 2010 або Microsoft Office 2016)

середа, 5 грудня 2018 р.

Розподіл учасників Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

На базі Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 учні:
- Долинського наукового академічного ліцею "Інтелект";
- Долинського наукового ліцею №1.;
- Вигодської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

На базі Долинського наукового ліцею-інтернату учні:
- Долинської ЗОШ І-ІІІ ст №4;
- Долинського академічного гуманітарного ліцею №6.

Увага!!! Змінено місце проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

Місця проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 08.12.2018 року:
- Долинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4;
- Долинський науковий ліцей-інтернат.